Naszym głównym założeniem jest wysoka jakość i zaawansowany poziom świadczonych usług geodezyjnych. Gwarantujemy fachową obsługę i krótkie terminy realizacji.

Wykonujemy: 

  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary realizacyjne: tyczenie budynków, budowli, obiektów liniowych, sieci uzbrojenia terenu
  • Inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, obiektów liniowych, sieci uzbrojenia terenu
  • Geodezyjne obsługi inwestycji
  • Pomiary objętości mas ziemnych
  • Pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych i usługowych

Głównym obszarem naszej działalności jest: Płock,  powiat płocki oraz powiaty sąsiednie. W przypadku dużych zleceń rozszerzamy naszą działalność na tereny całego województwa mazowieckiego i województw sąsiednich.

Geodeta uprawniony Piotr Sowa,

uprawnienia nr 21933

 tel:

500757836

Usługi geodezyjne