​Wycena nieruchomości

 

Rzeczoznawca majątkowy Anna Sowa,

uprawnienia nr 5476

 tel:

503493327

 

Zajmujemy się obsługą rynku nieruchomości w zakresie wyceny, doradztwa  oraz sporządzania analiz i badania preferencji rynkowych. ​Wykonujemy:

  • Wyceny gruntów ( działek budowlanych, przemysłowych, inwestycyjnych, rolnych)
  • Wyceny obiektów komercyjnych (budynki handlowe, usługowe, produkcyjne, lokale użytkowe)
  • Wyceny terenów leśnych i rolnych
  • Wyceny ograniczonych praw rzeczowych
  • Wyceny nakładów
  • Analizy stanu prawnego nieruchomości
  • Analizy uwarunkowań planistycznych

Opracowania sporządzamy dla celów takich jak: ustalenie ceny kupna/sprzedaży nieruchomości, wyceny dla potrzeb bankowych, ubezpieczeniowych, księgowych, spadkowych, podatkowych, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tego tytułu.